Om bogen

 

Titel: Smerte er fantastisk
Forfatter: Lene Pilegaard
ISBN 978-87-971573-0-5
Sideantal: 172
Format: A4
Hard cover
Farvetryk med flotte illustrationer i akvarel
Forlag: Dolores
Pris: 349 kr

Vejen til bedre smertetackling går gennem øget viden om smertemekanismen

Se indholdsfortegnelsen her

Bestil bogen her

Læs anmeldelse her

Lyt til nogle af kapitlerne her

 

Jeg har selv lidt af kroniske smerter gennem en længere årrække, der skyldes fald på trappe, hvor jeg kom til skade med mit bækken. Det var nysgerrigheden efter at forstå smertemekanismen og jagten på forklaringer til smertesensitivitet, der bragte mig til at lede efter mere viden.

Smerte er fantastisk!

Ja… det hedder min bog faktisk og jeg er klar over, at du sikkert synes, det er en ret provokerende titel.

For er der noget livet med smerter ikke er, så er det fantastisk!

Men selve smertesansen er genial. Uden den kunne vi ikke overleve som art og dens mekanismer er fantastiske, når man forstår deres formål og konstruktion.

Baggrund

Smerte – den usynlige lidelse med det ukendte sprog
Smerte kan ikke ses eller måles, og den behøver ikke altid at skyldes en skade eller sygdom. Tusindvis af danskere i alle aldre lever med smerter hver eneste dag uden at ”fejle noget”. Man skønner, at alene i Danmark er der 800.000 mennesker, der lever med kroniske smerter.
Smerte er svær at italesætte og både i pressen, fagbøger og almindelig tale oplever man, at begreber som ’smertereceptorer’ og ’smertenerver’ fejlagtigt anvendes. Der findes ingen smertereceptorer eller smertenerver ligesom der ikke findes et smertecenter i hjernen.

Om bogen

Bogen ”Smerte er fantastisk” forklarer på en let forståelig måde, hvordan smertemekanismen fungerer. Den er rigt illustreret, visuel læsevenlig og de enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden.
Begreber som smertesensibilisering, placebo, nocebo forklares – sammen med hjernens rolle. Den underkendte eksistentielle del af livet som smertepatient tages op med beskrivelser af stigmatise­ring, angst, sorg, skam og skyld og tab af identitet.
Den handler blandt andet også om, hvorfor du ikke kan skille krop og psyke fra hinanden og hvordan tanker og overbevisninger kan påvirke smerteoplevelsen og hvorfor for eksempel kognitiv tankegang, er et godt psykologisk stykke værktøj, når man gerne vil styre sin “smertespeeder og smertebremse”. De grundlæggende principper bag kognitiv terapi forklares på en let forståelig måde, så du selv kan gå igang med at øve dig i tankegangen.
Mit udgangspunkt er, at smerte også bør ses som et filosofisk, bevidst, socialt og personligt fænomen – og ikke kun ud fra den nociceptive komponent. Derfor er min bog både en beskrivelse af den rent videnskabelige tilgang til at forstå smertemekanismen, og også i høj grad inddragelsen af de eksistentielle elementer, der påvirkes som en naturlig del  i ethvert menneske, der oplever at skulle leve med kroniske og måske invaliderende smerter. 

Målgruppe

Bogen henvender sig til mennesker med smerter, deres pårørende og personer der arbejder indenfor social- og sundhedssektoren.
 
Du ønskes god læselyst