Boganmeldelse

 

 

Asger S.4. Juni 2021

Som fysioterapeut og smertenørd kan jeg kun give mine varmeste anbefalinger af denne bog.

Bogen er for alle der enten har eller er interesseret i smerter, og den tilbyder et indsigtrigt indblik i den biopsykosociale forståelsesramme som smerter bør anskues fra.

En klar anbefaling herfra.

—————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

Boganmeldelse

                                                                                                  Af Nina Fischer-Nielsen

Lene Pilegaard har skrevet bogen Smerte er fantastisk. Bogen er skrevet til mennesker med interesse i at forstå mere
om de mekanismer, smerter indebærer, og kan læses i sin helhed eller de enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden.  

Smerte er fantastisk er en solidt funderet bog, der viser Lene Pilegaards brede viden om smerter i sin fysiske såvel som socio-psykologiske form.

Den første del af bogen omhandler de fysiologiske mekanismer, der er forbundet med smerter, og vi lærer, hvordan hjernen spiller en central rolle i smerteoplevelsen. Lene Pilegaard afkræfter myten om, at der findes et smertecenter i hjernen, og tager os med på en rejse, hvor neuroner og neurotransmittere spiller sammen i et kompliceret kommunikationssystem mellem nervesystem og hjerne. Og det er netop i hjernen, at smerten registreres og derefter erkendes.

Lene Pilegaard skriver, at smerte foregår i hjernen. Dette er som regel nok til at skabe furore blandt de smertepatienter, der af læger eller offentligt system får at vide, at de ikke fejler noget – at der ikke kan diagnosticeres en reel årsag til smerterne, underforstået at patienten skal tage sig sammen. Mistillid til smerteoplevelse er en del af mange smertepatienters hverdagserfaring. Men Lene Pilegaard er selv kronisk smertepatient, og ved hvad hun taler om. Derfor bliver bogens gennemgang af smerte som en oplevelse, der foregår i hjernen, troværdig og empatisk, og læseren opnår større forståelse for, hvordan smerte erfares som en del af den kognitive proces snarere end som en målbar og
objektiv fysisk størrelse. Med bogens for­klaringer af, hvordan smerte og kognition er indbyrdes afhængige, bliver sammenhængen mellem smerte og erkendelse ikke anklagende, men derimod oplysende.

For mange læsere vil det være interessant, at en stor del af bogen er dedikeret til kronisk smerte, eller smertesensibilisering, som er den mere faglige term, Lene Pilegaard anvender. I bogen beskrives, hvordan smerte i sin kroniske form kan skyldes ændringer i nervesystemet. Derefter kæder Lene Pilegaard de kroniske smerter sammen med kog­nitive problemer, der kan opstå som følge af en konstant og desorienterende smerteoplevelse. Men kronisk smerte foregår ikke kun i hjernen. Som en interessant krølle på fortællingen om hjernens rolle i smerteoplevelsen, redegør Lene Pilegaard for at de signaler, der er med til at skabe og opretholde smerte­op­levelsen hos kroniske smertepatienter, ikke kun foregår i hjernen, men at der netop foregår en kommuni­kation FRA hjernen og ned gennem såvel det centrale som det perifere nervesystem. Mere forskning om dette følger.

Første del af bogen har den styrke, at den giver et nøgternt og videnstungt indblik i den komplicerede størrelse, smerte er. Lene Pilegaard gennemgår en række videnskabelige facts om smerte, og sikrer dermed læseren en faglig forståelse og indsigt i, hvordan smerte opstår og erkendes.

Anden del af bogen tjener mere som inspiration til at forstå smerteoplevelsen og til smertetackling. Der er viden om, hvordan balance, kost, synssans, angst, stress og sorg kan have indflydelse på smerteoplevelsen. Bogens enkelte dele kan læses uafhængigt af hinanden, og læseren kan plukke i de enkelte kapitler fremfor at læse hele bogen på én gang.

Selvom bogen indeholder inspiration til smertetackling, er det ikke en selvhjælpsbog med øvelser og programmer, og det er, i mine øjne, bogens force. For smerte er så individuelt og kompliceret, og der findes ikke en one fits all solution.

Smerte er fantastisk er skrevet af Lene Pilegaard, der er næstformand i patientforeningen Bækkensmerter.dk. Lene Pilegaard har selv gennem mange år haft kroniske smerter, og har gennemgået en stor eksistentiel og socioøkonomisk forandring igennem disse år. Smerte er fantastisk er skrevet med stor empati og indsigt, fra en der ved, hvad hun taler om, eksistentielt såvel som fagligt. Bogen er illustreret med forfatterens egne tegninger.

 

Her kan du læse lektørudtalelse