Find dine egne nøgler

Dine helt unikke nøgler

Hvis du ønsker at formindske dine smerter og bedre være i stand til at tackle dem, har du brug for en strategi, der retter sig mod hjernen og ikke kun kroppen. For at formindske smerten er det nødvendigt, at formindske sandsynligt bevis for fare og øge sandsynligt bevis for sikkerhed. Vi kan stimulere hjernens eget medicinskab og mekanismer således, at smerteoplevelsen kan reduceres. Det gælder om at få alt i spil, der har med sikkerhed at gøre:

Først og fremmest er det vigtigt, at du har en grundlæggende forståelse af smertemekanismen. Derefter at arbejde aktivt med tacklingsstrategier og at distrahere hjernen, så ”den glemmer alt om smerten”.

Forskellige ”nøgler” kan åbne og lukke for medicinskabet i din hjerne. Det er forskelligt fra menneske til menneske og du har dine helt egne nøgler, der kun virker for dig.

Udgangspunktet er, at mennesker, der lærer at forstå smerte også bedre kan lære at leve med smerte med en reduceret smerteoplevelse og bedre er i stand til at tackle den.

En af nøglerne er at forstå, hvorfor dine smerter ikke vil skade dig, men at din hjerne benytter smerte til at beskytte dig for enhver pris og til at informere dig om skade. Når du er klar over mekanismens hovedformål og virkemidler, vil du lettere være i stand til at arbejde aktivt og bevidst med at udvælge fare-reducerende aktiviteter og arbejde kognitivt med tanker og følelser. At få sat de ”gode neurotransmittere” i spil og minimere ”fareneurotransmittere” er en del af at få ”åbnet for hjernens eget medicinskab” via bevidst og kognitiv tankevirksomhed.

Forskellige ”nøgler” kan åbne og lukke for medicinskabet i din hjerne og da smerte er en helt personlig og subjektiv oplevelse er de nøgler, der virker for andre ikke nødvendigvis de samme, som gælder for dig. Det gælder om at blive bevidst om de helt unikke nøgler, der kun virker for dig.

Nogle af nøglerne kan være at arbejde kognitivt med dine tanker og følelser, at lede efter de ting, der er din ”smertespeeder” og din ”smertebremse”. At arbejde kognitivt med sine tanker og følelser er en livslang proces som aldrig stopper. Jo mere du bruger teknikken, jo bedre bliver du.

Du kan læse og lære meget mere om, hvordan du finder dine egne nøgler i bogen: Smerte er fantastisk