Den virtuelle krop i hjernen

Hver del af kroppen har et separat område i hjernen dedikeret til bevægelse og sansning i henholdsvis motorisk og sensorisk område i hjernen, som kaldes homunculus. Den sensoriske homunculus er ofte afbilledet som en figur af en mand, hvis kropsdele og størrelsen af disse svarer til de relative områder, som kropsdelene repræsenterer i overfladen af hjernen (cortex).

Størrelsen af hvert område i homunculus udgøres af neuroner, der repræsenterer kropsdelen og til tætheden af de sensoriske receptorer i det perifere nervesystem.

På tegningen ses at hænder, læber, fødder og ører er relativt større end andre kropsdele, da der findes flere sensoriske nervereceptorer i disse kropsdele.

Den del af homunculus, der repræsenterer det motoriske område i hjernen, kontrollerer bevidste bevægelser. Modsat dette område findes det sensoriske område, som er ansvarlig for at modtage signaler fra kroppen, der kommer fra berøring, smerte, temperatur mv.

Smerte påvirker bevægelsesmønstre

Måden hvorpå mennesker med funktionsnedsættelse og smerter reagerer på, har stor indflydelse på, hvordan bevægelsesmønstre bliver og udleves. Dette påvirker graden af funktionsnedsættelse mere end ved udelukkende at kigge på den bio-mekaniske dysfunktion som årsagen til bevægelsesmønsteret som enkeltstående problem. Muskler eller kropsdele, som på grund af smerter og kompensatoriske  bevægelsesmønstre ikke bliver brugt eller bruges uhensigtsmæssigt, forsvinder ud af ens funktion. Hvis der er kroniske smerter, er det med til at påvirke kroppen på det strukturelle plan – det vil sige muskler, sener, led og at der sker forandringer i de strategier, som bruges til bevægelser i dagligdagen. En af de vigtigste forandringer er tab af præcise bevægelsesfærdigheder; Det vil sige evnen til at udføre en aktivitet med præcision, hurtighed og koordination. Det kan f.eks. betyde, at man har svært ved at skulle tilpasse sig ændringer i underlaget, man går på, holde balancen og at have kontrol over sin krop.

Det vi forventer er, hvad vi får

Ofte skyldes ændringer i bevægelsesstrategier, at vi ubevidst forventer smerte ved bestemte bevægelser. Denne forventning og forudsigelighed gør, at det ikke altid er det, vi forventer, der skal ske, rent faktisk er det, der sker – især i sammenhæng med smerteoplevelser. Det kan endda være forventning om smerte eller en aktivering af neurale sammenhænge og mønstre (neurotags), som kan afstedkomme en hæmmet bevægelse eller en smerteoplevelse udelukkende baseret på en forventning uden, at der rent faktisk er den reelle påvirkning på vores krop. 

Mønstergenkender

Et af de koncepter, der underbygger, hvordan hjernen fungerer er, at hjernen er en ”mønstergenkender”. Den auto-associerer lagrede neurale mønstre med nye mønstre, som den oplever. Disse neurale mønstre er en samling af neuroner, som ”tænder”, når vi ser bestemte ting, bevæger os på en bestemt måde eller har bestemte følelser. Disse neurale mønstre former et grundlag for, hvem vi er og hvad vi gør baseret på, hvad vi har oplevet. Disse lagrede mønstre gør os ubevidst i stand til udføre dagligdags opgaver eller at bevæge os på bestemte måder samtidig med, at der lagres nye informationer om nye ”erfaringer”. Disse lagrede sammenhænge og mønstre kan ende med at blive årsag til dyb frustration, når vi prøver at indlære nye færdigheder og måder at bevæge os på.

Udvikl dine bevægelsesevner

Smerter er ofte relateret til bestemte bevægelser og uanset årsagen kan centralnervesystemet (CNS) opfatte, at en bestemt bevægelse eller position er uhensigtsmæssig og derfor produceres smerten for at få dig til at undgå dette. Måske har din hjerne gennem længere tid lært, at bestemte bevægelser gør ondt og en teori er, at hjernens hukommelse spiller ind, så der stadig opleves smerte ved bestemte bevægelser, selvom årsagen til smerten ikke længere er der. Men den gode nyhed er, at hjernen er plastisk. Det vil sige, at den kan udvikle og afvikle over tid.

Use the brain, fix the body

En strategi for at mindske smerten er at bevæge sig på en meget mild og lidt anderledes måde, der ikke opfattes truende af CNS. Jo mere du bevæger dig med koordination, kontrol og effektivitet, jo mindre truende vil CNS opfatte denne bevægelse. Derfor anbefales det, at du forbedrer din bevægelsesevne som en måde at give CNS gode nyheder, der vil reducere den opfattede trussel i forbindelse med bevægelse. Det betyder, at alt du gør for at forbedre dine bevægelsesfærdigheder og fysiske kapacitet med stor sandsynlighed vil hjælpe dig med at reducere smerten.

Dette kan være endnu en grund til at pilates, yoga, tai chi, dans og vægttræning kan mindske smerter, få forbedret bevægelsesfærdighed og opdaterede kropskort, som sænker den opfattede trussel ved bevægelse.

At indøve bevægelsesmønstre er en højt avanceret proces og ændringer opnås ved talrige gentagelser.

Du kan læse meget mere om den virtuelle krop i hjernen, om den proprioceptive sans, kompensatoriske bevægelser, sensorisk hukommelsestab, sensorisk gating, neuroplasticitet og meget mere i bogen: Smerte er fantastisk