Kroniske smerter og kognitiv terapi?

Smerte påvirkes af en lang række forhold, som ikke kun har med den fysiske påvirkning at gøre. Smerte er en fantastisk beskyttelsesmekanisme, og hjernen er så sofistikeret, at den inddrager alt, hvad der kunne være potentielle trusler – måske også ”trusler, der ikke er reelle.

Smerteoplevelsen påvirkes i den grad også af tanker og følelser, ting som du tænker, tror og gør og alt dette er med til at danne og aktivere neurotransmittorer, som igangsætter en masse processer i din krop og hjerne.

 

Neurotransmittorer er for eksempel dopamin, serotonin og gruppen af endorfiner, der er med til at dæmpe smerten. Du kan, ved at blive bedre til at styre og kontrollere dine tankeprocesser, følelser og adfærd, få større indflydelse på, din ”smertebremse” og din ”smertespeeder”.

Inden for den biologiske del, er der en kaskade af effekter af smerteoplevelser, som opstår på mange niveauer og involverer mange forskellige områder af nervesystemet. Som et resultat produceres der mange forskellige ”kemikalier” (neuropeptider), som udledes i blodet og igen andre som opstår og opløses i hjernen.

Inden for den psykologiske del, har forventningen om et bestemt niveau af smerte indflydelse på, hvordan smerten opleves. I nogle tilfælde, når der forventes et lavere niveau af smerte eller ingen smerte, vil neuroner i hjernen være involveret, så disse ikke er lige så modtagelige for de indkommende signaler og derved falder smerteintensiteten.

Når din hjerne beslutter, at du ikke er i fare kan den producere disse lykkehormoner og dit eget medicinskab står nu åbent!

Du kan lære at ændre dit tankesæt, din ”selv-italesættelse” og lære, hvordan du bedre kan styre dine følelser ved hjælp af kognitiv tankegang. Du kan lære at ændre tankesæt i relation til vante situationer, som plejede at forstærke dine smerter eller give dig smerte i det hele taget. Så snart du er overbevist om, at du rent faktisk selv har indflydelse på forventet smerte, går hjernen i gang med at producere og frigive endorfiner og dermed er med til at ”bremse for indkommende alarmsignaler” og enten dæmpe eller fjerne din smerteoplevelse. Der kan både udløses neurotransmittere i selve hjernen, men de kan også sendes nedad gennem rygmarven, så de også der er med til at sænke eller bremse de indkommende nerveimpulser fra det perifere nervesystem.

Hver gang du oplever smerte, kan det være en god ide at spørge sig selv: ”Hvad er det egentlig min smerte vil fortælle mig”?  Smerte er et signal om, at der er noget galt og du skal finde ud af, hvad det er.  Derfra kan du lære at tackle det. Det kan nogle gange være rigtigt svært lige at sætte fingeren på, hvad der er ”smertegenerator”, men ved at øve sig og blive ved med at prøve at finde ud, hvad der er ens ”smertegenerator” og hvorfor smerten pludselig intensiveres, sætter man sig selv bedre i stand til at kunne styre smerteoplevelsen. Ved at spørge sig selv: ”Hvad kan jeg gøre lige nu for at mindske smerten ud fra fornuftig tænkning, som både er med til at styrke mig fysisk, emotionelt og på det spirituelle plan?”

Et vigtigt element i smertetackling er at lære at identificere og ændre dine tanker og overbevis­ninger omkring din smerte, som så også til gengæld vil være med til at sænke dit stress niveau og din ”lidelse”.

Kognitiv tankegang er et godt redskab til dette og i bogen: Smerte er fantastisk, vil du blive præsenteret for nogle af hovedprincipperne bag kognitiv tankegang og hvad du konkret selv kan gøre.

De fleste kender til, når bekymringerne og tankemylder tager overhånd og vi har alle vores egen personlige ”indre sabotør”. Læs mere i bogen: Smerte er fantastisk

Grundlæggende vil din hjerne forårsage, at du føler smerter, når den konkluderer, at du er i fare

Smerten er et signal om at ændre adfærd – at du skal gøre noget – eller at du skal ophøre med at gøre noget

Du vil føle smerte, når din hjerne konkluderer, at der er større sandsynligt bevis for, at din krop er i fare end der er sandsynligt bevis for, at din krop er i sikkerhed.